Par sporta pasākumu un treniņu regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām

Par sporta pasākumu un treniņu regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām

Ministru kabinets 2021.gada 1.aprīļa sēdē izskatīja grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) – jautājumus par tiesisko regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām (t.i., pēc 2021. gada 6. aprīļa). Stājas spēkā ar 2021.gada 7.aprīli.

Sporta jomā tiek turpināti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie drošības pasākumi sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) regulējumam.

Sporta norišu vietu darba laiks tiek pagarināts par divām stundām un varēs strādāt līdz 22.00 (24.punkts).

Lai izpildītu Saeimas doto uzdevumu par bērnu un jauniešu sporta nodarbību regulējumu ārtelpās un iekštelpās, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un sporta veidu specifiku, Izglītības un zinātnes ministrija bija sagatavojusi un ar Veselības ministriju saskaņojusi noteikumus par ārtelpu treniņu (grupas palielināšana līdz 20 līdzšinējo 10 vietā) (32.10) un sporta programmu audzēkņu iekštelpu regulējumu (līdz 10 audzēkņiem, noteikta kvadratūra u.c. prasības) (32.11), kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, minētais regulējums stātos spēkā.

Valdība atsevišķi lems par šo normu spēkā stāšanos. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.

Vēlreiz vēršam uzmanību:

Lūdzu ņemt vērā, ka 32.10 (par grupu ārtelpās 20 cilvēki) un 32.11 (par iekštelpu treniņiem līdz 10 personām) apakšpunktu piemērošanas uzsākšanu tiks pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, izvērtējot epidemioloģisko situāciju.

Attiecīgi, tie NAV PIEMĒROJAMI no 2021. gada 7. aprīļa.