Nodarbības klātienē iekštelpās no 19.07.2021.

1.  Grupā ne vairāk kā 20 vingrotāji ( ne jaunāki par 5 g. )

2.  Sporta zālē vismaz 25 m2 vienai personai

3.  Nodarbības ilgums nepārsniedz 90 min. Neattiecas uz Nacionālās izlases komandas dalībniekiem un kandidātiem

4.  Ja grupā ir vairāk par 5 audzēkņiem , ir nepieciešama iknedēļas testēšana  ( vērsties Veselības punktā – atb. Ā.Ivulāne , I.Konstantinoviča  t. 29193054 )

5. Atzīmēt audzēkņus ( saraksts ) katrā nodarbībā

6. Nodarbību grafikus katrai nākamajai nedēļai obligāti iesniegt trešdienā ( vieta / zāle , laiks , audzēkņu skaits )

 

Precizējums par COVID 19 testēšanu :

pedagogiem – sertifikāts par poti , sertifikāts par pārslimošanu – obligāti , neskatoties uz audzēkņu skaitu grupā

Ja nav – tests reizi nedēļā – vaicāt RVS Veselības punktā

Audzēkņiem – ja grupā ir vairāk kā 5 cilv. – piem. grupā 7 vingrotāji , 4 ir testēšanas sertifikāts , 3 nav – šiem trim jāveic testēšana   

Grupā 5 cilv. – audzēkņi testēšanu var neveikt – izņemot treneri – trenerim vakcinācija vai testēšana jāveic obligāti