Par skolu

Rīgas Vingrošanas skola (turpmāk tekstā – RVS) ir dibināta 1962.gadā.

Ēka Rīgā, Miera 62 uzcelta 1982.gadā un 1982.gada 1.septembrī skola sāk darbu.
Skolas toreizējais nosaukums Rīgas pilsētas specializētā Olimpisko rezervju vingrošanas bērnu-jaunatnes sporta skola.

1992.gada 23.septembrī skolas nosaukums – Rīgas Vingrošanas skola. No 2010.gada janvāra RVS tika pievienota mākslasvingrošanas nodaļa. RVS ir Rīgas pašvaldības dibināta un ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk tekstā-Departaments)pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas un interešu izglītības programmas sporta un mākslas vingrošanā.

RVS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi,organizēt un īstenot procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sportaizglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski un emocionāli attīstītaspersonības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīves veidam unapzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanās procesā.

RVS darbības pamatvirziens ir augstas klases sportistu sagatavošana sporta un mākslas vingrošanā. RVS profesionālās ievirzes programmu apgūst bērni un jaunieši no 5 līdz 25 gadu vecumam, interešu izglītības programmu sporta vingrošanā – no 3 līdz 8 gadiem, mākslas vingrošanā – no 3līdz 10.

Mācību treniņu darbu RVS nodrošina sertificēti treneri.

RVS vingrotāju augstākie sasniegumi:
Natālijas Laščonovas – zelta medaļa 1988.gada Olimpiskajās spēlēs Seulā;
Igors Vihrovs – Olimpiskais zelta medaļnieks 2000.gadā Sidnejā;
Jevgeņijs Saproņenko – 2004.gadā Olimpiskais sudraba medaļnieks Atēnās.

RVS ir pirmā sporta iestāde, kura neatkarīgajā Latvijā sagatavojusi Olimpisko zelta medaļnieku.

Jau ilgāku laiku Latvijas nacionālās izlases komandas sporta un mākslas vingrošanā kodolu sastāda RVS audzēkņi. Katru gadu maijā un decembrī notiek RVS meistarsacīkstes un jauno vingrotāju sacensības Jaunie talanti. No 1997.gada ik gadu notiek starptautiskas sacensības sporta vingrošanā ” Tīģerēna kauss ”. RVS sadarbojas ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Vingrošanas federāciju, vispārizglītojošajām skolām un citām valsts un sabiedriskajām organizācijām.