Rīgas Vingrošanas skolas 2019.gada Kausa izcīņas sacensības sporta vingrošanā

Piektdiena, 17.maijs – zēni                             

plkst. 14.00      zēni , daudzcīņa          2.,4.,5.sporta klase , Pre juniori , Juniori

plkst. 17.00      zēni , daudzcīņa           1., 3.sporta klase

Sestdiena , 18.maijs – meitenes                             

plkst. 10.00      meitenes , daudzcīņa         4., 5. sporta klase

plkst. 13.00      meitenes , daudzcīņa         Pre juniores , juniores

plkst. 15.30      meitenes , daudzcīņa         1. , 2. , 3. sporta klase

plkst. 17.30      meitenes , daudzcīņa    Jaunās vingrotājas