Par darbu ārkartējās situācijas laikā!!!

Ņemot vērā Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr.655 ” Par ārkārtas  situācijas  izsludināšanu” 5.13.2. apakšpunktā noteikto  par mācību  procesa pārtraukšanu  klātienē un 17.12.2020. rīkojumu Nr.777 “Grozījumi 06.11.2020. rīkojumā Nr.655”  par ārkārtas situācijas pagarināšanu  laikā no 21.12.2020. līdz 11.01.2021. nosaku:

1.  Pārtraukt  sporta treniņus  (nodarbības) klātienē  iekštelpās , tai  skaitā individuālo apmeklējumu.

2. Nodarbības ārtelpās – vienā treniņgrupā vienlaikus drīkst pulcēties ne vairāk  kā 10  audzēkņi , neieskaitot sporta speciālistus,  nedrīkst izmantot ģērbtuves.

Sazināties ar Jūsu treneri!