No 13.marta – Nodarbības nenotiek

No 13.marta – Nodarbības nenotiek

Sekojiet informācijai skolas mājas lapā www.gymnast.lv

Par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa pārtraukšanu

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā, ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (pielikumā; pieejams arī šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2020/51A.1) ar 2020. gada 12. martu līdz 2020. gada 14. aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija.

Ar minētā Ministru kabineta rīkojuma 4.4. apakšpunktu noteikts, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukts visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process (treniņu, sacensību un mēģinājumu norise). Vēršam uzmanību, ka profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa pārtraukumā (no 2020. gada 12. marta līdz 14.aprīlim) nav pieļaujama izglītojamo dalība jebkādās sacensībās neatkarīgi no to norises vietas (Latvijā vai ārvalstīs) un dalībnieku skaita tajās, kā arī nav pieļaujama izglītojamo dalība treniņnometnēs (gan Latvijā, gan ārvalstīs).

Vienlaikus informējam, ka ir paplašināts arī Covid-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts un šobrīd tas ietver šādas valstis: 1. Ķīna, 2. Dienvidkoreja, 3. Irāna, 4. Japāna, 5. Singapūra, 6. Itālija, 7. Austrija, 8. Francija, 9. Spānija, 10. Šveice, 11. Vācija, 12. Nīderlande, 13. Lielbritānija, 14. Zviedrija, 15. Norvēģija, 16. Beļģija, 17. Dānija, 18. Grieķija, 19. Islande, 20. ASV. Lūdzam regulāri sekot līdzi Covid-19 infekcijas epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju uzskaitījumam Slimības profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769

Par profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesa pārtraukšanu lūdzam nekavējoties informēt visus izglītojamos, viņu vecākus (personas, kas realizē aizgādību) un izglītības iestādes darbiniekus.

Edgars Severs

Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāra vietnieks –
Sporta departamenta direktors
edgars.severs@izm.gov.lv