Cenu aptauja – Sporta laukuma labiekārtošana

Cenu aptauja par sporta laukuma labiekārtošanu Rīgas Vingrošanas skolai

 1. Iepirkuma objekts.

1.1.Sporta laukuma labiekārtošana Rīgas Vingrošanas skolai ( turpmāk – Skola ) , sporta vingrošanas nodarbību organizēšanai ārpus telpām . Laukuma platība apm. 5 x 20 m .

 2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt sporta laukuma labiekārtošanu ( mīkstā pamata sagatavošana , sporta inventāra piegāde un uzstādīšana ) Skolai :

2.1.1.  inventārs – nerūsējoša tērauda konstrukcija iekļaujot – 2 zviedru sienas , 3 paralēlās līdztekas , 2 atspiešanās stieņi , 4 pievilkšanās stieņi dažādā augstumā , 1 vingrošanas riņķu komplekts .

2.2. Piedāvājumā norādīt cenu , iekļaujot piegādi un uzstādīšanu un visus nodokļus.

3. Sporta laukuma labiekārtošanas termiņš: 30.11.2021.

4. Pretendenta izvēles kritēriji:

Sporta laukuma labiekārtošanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās viszemāko cenu un iekļausies noradītajos termiņos.

5. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi sporta inventāra piegādei jāiesniedz līdz 2021.gada 10.novembrim plkst.12.00, pieteikumā jānorāda labiekārtošanas darbu cena kādu iesniedzējs piedāvā sūtot uz e-pastu vingrosanasskola@riga.lv.

6. Papildus informācija:

Pa tālr. 67362050, 29495639, direktors B.Konstantinovičs