Documentation

Документы Рижской Гимнастической школы

1) Licence sporta vingrošana J 20V 

2) Licence sporta vingrošana J 30V 

Документы Рижской Гимнастической школы

1)  Iekšējās kārtības noteikumi 

2) RVS līdzfinansējuma samaksa 

3) RVS Līdzfinansējuma maksājumu parādu piedziņa 

4) RVS veicamo pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.gadā 

5) Rīgas Vingrošanas skolas license