Par sporta pasākumu un treniņu regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām

Par sporta pasākumu un treniņu regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām Ministru kabinets 2021.gada 1.aprīļa sēdē izskatīja grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – …