Paziņojums par telpu iznomāšanu karstā dzēriena automātam

Paziņojums par telpu iznomāšanu karstā dzēriena automātam. 1. Iznomājamais objekts. 1.1. „Rīgas Vingrošanas skola” (turpmāk – Iestāde) iznomā Iestādes telpas Rīgā, Miera ielā 62, ar kopējo platību 1.00 kv.m., 1 (viena) automāta izvietošanai karsto dzērienu …